NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Niptus hololeucus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten har vært i Norge i lang tid, og det er ikke kjent noen økologisk risiko i forbindelse med arten.

Første observerte etablering i Norge
1875
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall individer
  2
  Antall forekomster
  2
  Utbredelsesområde
  8

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er veldig vanlig i eldre byggninger i Norge. Det er usikkert om den kan etablere seg utendørs.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten spredte seg fra Sør-Russland til Europa en gang mellom 1840-1870 (Mehl 1989). Etablert over hele Europa og vanlig i våre naboland.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

 • Dødt animalsk materiale

Arten er knyttet til gamle hus og kjellere, hvor voksne og larver kan finnes i veggfyllinger, gulvfyllinger og andre lukkede hulrom hvor det samler seg organisk avfall og døde insekter (Mehl 1989).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med tekstiler og sko

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra industri

  (Pågående)