NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ajuga genevensisstorjonsokkoll

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Storjonsokkoll Ajuga genevensis er bare funnet seks steder i Norge, men på ett av stedene har den holdt seg ihvertfall fra 1918 til 1989. Den er knapt ettersøkt de andre stedene. Arten synes å ha potensiale for å holde seg lenge der den er etablert, men svært lite ekspansjonspotensiale. Vi antar ikke noen videre spredning de neste 50 år. Arten er trolig kommet inn som forurensning med grasfrø og kanskje som hagestaude.

Storjonsokkoll har hatt stabil forekomst i Norge (minst 1918-1989), men er ikke funnet etter 1989. Den ekspanderte ikke, fortrengte ikke andre arter, førte ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
VA Vennesla: Vigeland - 1897
Første observerte etablering i Norge
Ho Bergen: Stend - 1918
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa fra Italia og Balkan nord til Tyskland, Litauen og Sentral-Russland, Kaukasus. Reknet som fremmedart i Danmark, Sverige, Finland og på De britiske øyer.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1897 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1915 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1981 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Storjonsokkoll Ajuga genevensis er bare funnet seks steder i Norge, men på ett av stedene har den holdt seg i hvert fall fra 1918 til 1989. Den er knapt ettersøkt de andre stedene. Arten synes å ha potensiale for å holde seg lenge der den er etablert, men svært lite ekspansjonspotensiale. Vi antar ikke noen videre radikal spredning de neste 50 år. Arten er trolig kommet inn som forurensning med grasfrø og kanskje som hagestaude.