NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Geranium sibiricumsibirstorkenebb

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 950
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sibirstorkenebb er pr. i dag kjent med 10 forekomster (mørketall 2) i ett fylke (Ak/Os), hver forekomst med anslagsvis 50 individer. Dette gir et estimat på ca. 1000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat

Kriteriedokumentasjon

Sibirstorkenebb Geranium sibiricum er en hardfør art fra Sibir og Nordøst-Asia, med god frøreproduksjon i Norge, men som av en eller annen grunn har hatt vansker med å spre seg. Den ble trolig først introdusert i Botanisk hage i Oslo, funnet forvillet i 1906 og har hatt stabil og stor populasjon siden, innafor hagegjerdet og langs nærliggende gater. Inntil 1948 var dette eneste lokalitet i Norge, men siden har arten spredt seg til flere steder i Oslo. De fire andre dokumenterte forekomstene i Norge synes alle å skyldes separate innførsler: Ho Etne: Mo, i potetåker 1959; Ro Stavanger: Pedersgata, ved kornsilo 1983; Ak Nesodden: Flaskebekk, på vegkant 1987; og Ak Ås Kroer, ved gårdsrom 1990-1991. Arten er i en viss ekspansjon som trolig vil fortsette.

Arten er en kortlevd flerårig urt. Den har stor frøreproduksjon. Frøene slynges ut av fruktene, men bare over korte distanser (maksimum 0,5-1 m). Sekundærspredning skjer med grastransport (f.eks. fra klipte plener), med folk og dyr, og med andre transportmidler. Arten er godt etablert i Oslo, men sprer seg foreløpig ikke mye ut fra byen. Den har ingen kjent negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Tøyen, Botanisk hage, "Paa en tilsaaet Græsplæne" og "Forvildet" - 1906
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Tøyen - 1906
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Sibir og Nordøst-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1906 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 1,5
  Forekomstareal
  180
  Utbredelsesområde
  28 - Mørketall: 1,5

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sibirstorkenebb Geranium sibiricum er en hardfør art med god reproduksjon i Norge, men som av en eller annen grunn har hatt vansker med å spre seg. Den ble trolig først introdusert i Botanisk hage i Oslo, funnet forvillet i 1906 og har hatt stabil og stor populasjon siden, innafor hagegjerdet og langs nærliggende gater. Inntil 1948 var dette eneste lokalitet i Norge, men siden har arten spredt seg til flere steder i Oslo. De fire andre dokumenterte forekomstene i Norge synes alle å skyldes separate innførsler: Ho Etne: Mo, i potetåker 1959; Ro Stavanger: Pedersgata, ved kornsilo 1983; Ak Nesodden: Flaskebekk, på vegkant 1987; og Ak Ås Kroer, ved gårdsrom 1990-1991. Arten er i en viss ekspansjon som trolig vil fortsette.

Naturtyper
 • vegkant

 • park

 • industriutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med kornprodukter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år