NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lysimachia nummulariakrypfredløs

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 22000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Krypfredlaus er pr. i dag kjent med 311 forekomster (mørketall 7) i 15 fylker (alle til og med NT), hver forekomst med anslagsvis 10 "individer" i snitt. Dette gir et estimat på opp mot 22.000 individer. Individer er et nokså meningslaust begrep for denne arten som danner svære matter med rotslående skudd over ofte flere 100 eller 1000 kvadratmeter og med tusenvis av blomstrende skudd.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. Arten er funnet med minst 142 nye forekomster (i tillegg til at de fleste gamle står igjen) de siste 20 årene. Fortetningsraten er jamn, det høge utgangstallet tatt i betraktning (141 forekomster kjent i 1960). Den negative my-verdien fra PVA er ikke i samsvar med funndata.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Truet art / nøkkelart og øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Krypfredlaus Lysimachia nummularia er en langlevd flerårig urt som stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Kaukasus. Den har krypende, rotslående skudd og blir bare opp til 5 cm høg. Til gjengjeld kan mattene bli flere titalls meter breie og kompakte. Arten setter trolig ikke frø i Norge; den formerer seg bare vegetativt ved løsrevne skudd, men denne spredningen har vært og er uhyre effektiv. Den er en meget populær og ekspansiv hagestaude og har i over 150 år vært forvillet i norsk natur. Den er omtalt hos Gunnerus (1766-1776) og var i landet før 1800, kanskje også som forvillet og etablert. Det første herbariebelegget som kan dateres er imidlertid fra 1838. I løpet av 1800-tallet ble arten utbredt over hele det utbredelsesområdet (arealpolygonet) den har i dag, i låglandet nord til Trondheimsfjorden. Det som har skjedd senere er fortetning. Når planten først kommer inn, danner den et tett dekke av rotslående skudd som er vanskelig å få fjernet igjen.

Krypfredlaus etablerer seg især på tørr, grunnlendt mark der den dekker over den stedegne vegetasjonen med en kompakt matte. Den har betydelig fortrengningseffekt og er langt fra å ha nådd sitt potensiale her i landet ennå. Den er et godt eksempel på at "sex isn't everything" dersom man skal lykkes. Dens negative effekt er fortrengning av stedegne arter.

Først observert i Norge
Te Skien: Follestad - 1838
Første observerte etablering i Norge
Te Skien: Follestad - 1838
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Kaukasus.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1838 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  28 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  55 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  89 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  141 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  179 - Mørketall: 7

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  257 - Mørketall: 7

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  311 - Mørketall: 7

 9. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  216 - Mørketall: 10
  Forekomstareal
  180000
  Utbredelsesområde
  700 - Mørketall: 4

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Krypfredlaus Lysimachia nummularia stammer fra Mellom- og Sør-Europa og Kaukasus. Den er en meget populær og ekspansiv hagestaude. Den er omtalt hos Gunnerus (1776) og var i landet før 1800, kanskje også som forvillet og etablert. Det første herbariebelegget som kan dateres er imidlertid fra 1838. I løpet av 1800-tallet ble arten utbredt over hele det utbredelsesområdet (arealpolygonet) den har i dag, i låglandet nord til Trondheimsfjorden. Det som har skjedd senere er fortetning. Arten setter trolig ikke frø i Norge. Hele spredningen har skjedd med skuddbiter. Når planten først kommer inn, så danner den et tett dekke av rotslående skudd som er vanskelig å få fjernet igjen.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gunnerus, J.E. 1766-76. Flora norvegica. I-II
Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • intermediær knaus

 • kalkknaus

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig