NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Symphoricarpos orbiculatusrosesnøbær

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Rosesnøbær Symphoricarpus orbiculatus er en 2 m høy busk. Det er uvisst om den formerer seg med frø i Norge. Fruktene er saftige og kvite-rosa og kan spres med fugl. Arten kommer fra østlige Nord-Amerika. Arten er importert til Europa som prydplante, men synes å være lite plantet i Norge. Det er ikke kjent i hvilke naturtyper den er funnet de to gangene den skal være funnet forvillet i Norge: i Op Lillehammer (udatert) og AA Tvedestrand 1900.

Rosesnøbær kan få stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon eller som gjenstående), men har det ikke foreløpig. Den forventes ikke å ekspandere, å fortrenge andre arter, eller å føre til tilstandsendring i naturtyper. Den er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
AA Tvedestrand: Askerøya - 1900
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Østlige Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
15 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Rosesnøbær Symphoricarpos orbiculatus er bare funnet forvillet to ganger i Norge, én gang i AA Tvedestrand: Askerøya 1900 og én gang i Op Lillehammer: "ved jernbanen ned for folkeskolen" udatert, men antas å være yngre enn 1900. Det er mulig at arten kan reprodusere i Norge, men den dyrkes lite.

Naturtyper

Det foreligger ingen opplysninger om naturtyper.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år