NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chenopodium muralegatemelde

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Gatemelde Chenopodium murale er en ettårig art fra Sør-Europa, Nord-Afrika og store deler av temperert Asia. Den har en komplisert innførselshistorie i Norge. Alle funn fram til 1910-tallet er knyttet til ballast eller antatt nærspredning fra ballastplasser. Fra 1930-tallet og utover er nesten alle funn knyttet til kornmøller. To avvikende funn er fra Bu Lier gartneriugras 2003 og Ho Kvam Ålvik krommalm 1947. Fra 1970 har arten vært stabil som byugras i et ørlite område på Oslo vestkant, opplagt med reproduksjon, men helt uten spredning foreløpig. Temperaturøkning kan gi denne arten mer stabil forekomst i Norge, men den blir neppe noen aggressiv fremmedplante (jfr. navnet "gatemelde", en typisk urban plante i Europas byer).

Gatemelde har én stabil forekomst i Norge (frøreproduksjon), og denne - fra 1970 - synes å være den første til tross for at arten har vært i landet i minst 170 år. Den ekspanderer ikke, fortrenger ikke andre arter, fører ikke til tilstandsendring i naturtyper, og er ikke kjent å overføre gener (introgresjon) eller parasitter/sykdommer til stedegne arter. Det er heller ikke forventet noen vesentlig endring i disse parametrene de neste 50 år. Den reknes derfor ikke å utgjøre noen risiko i norsk natur og prioriteres ikke for realitetsvurdering.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Kristiania" - 1840
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Frogner-Skarpsno - 1970
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Sør

Sør-Europa, Nord-Afrika og større deler av Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1840 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1919
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1932 - 1932
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1947 - 1951
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1970 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Gatemelde Chenopodium murale har en komplisert innførselshistorie i Norge. Alle funn fram til 1910-tallet er knyttet til ballast eller antatt nærspredning fra ballastplasser: Øf Fredrikstad: Øra ballastplass 1891, byen 1895, Gressvik ballastplass 1919; Ak Oslo: flere ballastplasser 1840-1894; Vf Tønsberg 1894, Larvik 1889; AA Arendal 1895, Lillesand 1908; VA Mandal 1882-1892. Fra 1930-tallet og utover er nesten alle funn knyttet til kornmøller: Ak Oslo 1932; Te Skien 1989-1990; Ro Stavanger 1988-1990, og ST Skaun 1950-1951; eller til korn på annen måte: SF Jølster attlegg i eng 1988. To avvikende funn er fra Bu Lier gartneriugras 2003 og Ho Kvam Ålvik krommalm 1947. Fra 1970 har arten vært stabil som byugras i et ørlite område på Oslo vestkant, opplagt med reproduksjon, men helt uten spredning foreløpig. Temperaturøkning kan gi denne arten mer stabil forekomst i Norge, men den blir neppe noen aggressiv fremmedplante (jfr. navnet "gatemelde", en typisk urban plante i Europas byer).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Gatemelde Chenopodium murale er stabil nord til Danmark og Sør-Sverige og kan forventes å bli en stabil fremmedplante i Norge innen rimelig framtid.