NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Trogoderma angustum

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
Oslo - 1975
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

(Mehl 1989)

Første reg i Europa var i Polen i 1921 (BIORISK 2010).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  43
  Antall forekomster
  21
  Forekomstareal
  11964
  Utbredelsesområde
  44

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vanlig art innendørs i Norge, men kan trolig ikke etablere seg utendørs.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første reg i Europa var i Polen i 1921 (Denux & Zagatti 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk. 4(1): 315–406
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Peacock, E. 1993. Adults and larvae of hide, larder and carpet beetles and their relatives (Coleoptera: Dermestidae) and of derodontid beetles (Coleoptera: Derodontidae) London, Royal Entomological Society 144pp.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Dødt animalsk materiale

 • tørket plantemateriale

Opptrer innendørs og spesielt i mueseumssamlinger (Denux & Zagatti 2010).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med tekstiler og sko

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med importert produksjonsmateriell

  (Pågående)