NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Arabidopsis suecicasvensk skrinneblom

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 140000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Svensk skrinneblom er pr. i dag kjent med ca. 70 forekomster (mørketall 20) i 9 fylker, hver forekomst med anslagsvis 100 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 140.000 individer.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 15,68
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Lineær kurve

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning: Arten er i fortsatt tydelig økning. PVAs my-verdi er negativ og samsvarer ikke med funndataene.

Kriteriedokumentasjon

Svensk skrinneblom Arabidopsis suecica ble først funnet i Norge ved Kongens gruve i ST Røros i 1934. Den kom mest trolig som blindpassasjer med en eller annen transport fra Sverige (arten spres meget lett med bil). Deretter dukket den opp flere steder på Røros før den i 1942 ble funnet ved Nordre Geiteryggen gruve i He Folldal, sikkert spredt fra Røros. Neste funn var i 1946 ved Sulstua i NT Verdal, rett ved svenskegrensa, sikkert en ny innvandring fulgt av flere i NT Meråker og Stjørdal. Slik har det fortsatt, med første forekomst i Op Gudbrandsdalen i 1950, i ST Gauldalen i 1959, i No Narvik og Te Porsgrunn i 1964, og i He Åsnes i 1970, osv. Arten har fått fast fotfeste i de østre dalførene fra Solør nord til Nord-Trøndelag og vest til Oslo-området, Telemark og Gudbrandsdalen. Den er fortsatt i ekspansjon, særlig langs jernbaner og veier, og påfallende mange førstefunn i kommuner er gjort på jernbanestasjoner. Utviklingen antas å fortsette.

Svensk skrinneblom er en liten, ettårig urt med stor frøproduksjon. Frøene spres passivt og svært effektivt med transportmidler, inkludert føtter/sko. Arten er kommet på brei front (Akershus - Nordland) inn fra Sverige i løpet av de siste 75 år og er fortsatt i ekspansjon. Den er praktisk talt bare registrert i ulike typer kulturmark og skrotemark og har ingen kjent negativ effekt i naturen. Den blomstrer, frør seg og visner ned allerede i juni og har derfor heller ingen fortrengningseffekt.

Først observert i Norge
ST Røros: Kongens gruve - 1939
Første observerte etablering i Norge
ST Røros: Kongens gruve - 1939
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

To delområder, ett i Øst-Fennoskandia og Nordvest-Russland, et annet i østre Mellom-Europa.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Sverige

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Vurdert til "ukjent risiko" i Norsk svarteliste 2007.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1934 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  • Telemark
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  60 - Mørketall: 10

 5. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  48 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Svensk skrinneblom Arabidopsis suecica ble først funnet i Norge ved Kongens gruve i ST Røros i 1934. Den kom mest trolig som blindpassasjer med en eller annen transport fra Sverige (arten spres meget lett med bil). Deretter dukket den opp flere steder på Røros før den i 1942 ble funnet ved Nordre Geiteryggen gruve i He Folldal, sikkert spredt fra Røros. Neste funn var i 1946 ved Sulstua i NT Verdal, rett ved svenskegrensa, sikkert en ny innvandring fulgt av flere i NT Meråker og Stjørdal. Slik har det fortsatt, med første forekomst i Op Gudbrandsdalen i 1950, i ST Gauldalen i 1959, i No Narvik og Te Porsgrunn i 1964, og i He Åsnes i 1970, osv. Arten har fått fast fotfeste i de østre dalførene fra Solør nord til Nord-Trøndelag og vest til Oslo-området, Telemark og Gudbrandsdalen. Den er fortsatt i ekspansjon, særlig langs jernbaner og veier, og påfallende mange førstefunn i kommuner er gjort på jernbanestasjoner. Utviklingen antas å fortsette.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Transportutbyggingsområder

 • vegkant

 • jernbane

 • Masseuttaksområder

 • grustak

 • sand-, grus- og steintipp

 • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med tog

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med landeveistransport

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år