NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Arabidopsis arenosasandskrinneblom

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 700000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Sandskrinneblom er pr. i dag kjent med 345 forekomster (mørketall 20) i alle fylker, hver forekomst med (trolig) i snitt ca. 100 individer. Dette gir et minimumsestimat på ca. 700.000 individer. Estimatet er trolig altfor lågt; bare gjennom Østerdalen ser man mange hundretusener av individer hvert år langs veiene.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

PVA og kvalifisert anslag

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 32,06
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Sigmoid kurve som flater veldig ut; forventet spredningshastighet ved nåtid nærmer seg null. Beregning fra R-skript kan dermed ikke brukes.

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: my = 0,004; moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  PVA og prosentvis beregning

Kriteriedokumentasjon

Sandskrinneblom Arabidopsis arenosa synes å ha kommet inn omtrent samtidig på flere steder i VA Kristiansand og Mandal mellom1870 og 1900, med et tidlig funn også i Ho Bergen 1877. Spredningen de første tiårene var langsom, men økte fra ca. 1900 med et tidlig funn i Op Nord-Aurdal 1898. Ekspansjonen har siden vært jamn og rask inntil arten på 1940-tallet hadde nådd Troms og Øst-Finnmark (Sør-Varanger). Deretter er det skjedd fortetning, og fra ca. 1980 har arten vært omtrent like hyppig som den er i dag. Arten kom trolig først inn med grasfrø og har siden spredt seg særlig sterkt med transportmidler langs veier og jernbane. Påfallende mange førstefunn i kommuner er gjort på jernbanestasjoner, særlig i innlandet. Arten er funnet i alle fylker og opp til over 1200 m som frøreproduserende.

Sandskrinneblom er ettårig, med meget stor frøproduksjon per individ. Den blomstrer tidlig og visner ofte ned før sankthans. Frøene spres passivt og med transportmidler, inkludert føtter/sko. Arten er trolig kommet fra Øst-Europa med grasfrø og diverse transporter, og spredningen i Norge er en fortsettelse av spredningen ellers i Sverige og Finland. Arten inntar hovedsakelig diverse typer skrotemark, men er også lokalt (i Fi Sør-Varanger) etablert i sandmæler langs elver og kyst. Den har ingen kjent negativ effekt.

Først observert i Norge
VA Kristiansand: Oddernes - 1874
Første observerte etablering i Norge
VA Kristiansand: Oddernes - 1874
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Øst-Europa.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1874 - 1880
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1881 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Nordland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  45 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  97 - Mørketall: 10

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  290 - Mørketall: 20

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  345 - Mørketall: 20

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  160 - Mørketall: 40

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Sandskrinneblom Arabidopsis arenosa synes å ha kommet inn omtrent samtidig på flere steder i VA Kristiansand og Mandal mellom1870 og 1900, med et tidlig funn også i Ho Bergen 1877. Spredningen de første tiårene var langsom, men økte fra ca. 1900 med et tidlig funn i Op Nord-Aurdal 1898. Ekspansjonen har siden vært jamn og rask inntil arten på 1940-tallet hadde nådd Troms og Øst-Finnmark (Sør-Varanger). Deretter er det skjedd fortetning, og fra ca. 1980 har arten vært omtrent like hyppig som den er i dag. Arten kom trolig først inn med grasfrø og har siden spredt seg særlig sterkt med transportmidler langs veier og jernbane. Påfallende mange førstefunn i kommuner er gjort på jernbanestasjoner, særlig i innlandet. Arten er funnet i alle fylker og opp til over 1200 m som frøreproduserende.

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • åpen sand-sedimentasjonsflommark

 • åpen sand-erosjonsflommark

 • nakent sandskred

 • sandskred-eng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år