NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Campanula rapunculoidesugrasklokke

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 300000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ugrasklokke er pr. i dag kjent med ca. 578 forekomster (mørketall stort, kanskje 10 eller mer) i 17 fylker (alle unntatt Finnmark), hver forekomst anslagsvis med 50 individer (ramets). Dette gir et estimat på oppimot 300.000 individer. Anslaget er trolig altfor lavt; arten har trolig hundretusenvis av individer i Oslo by alene.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Vi velger prosentvis økning over PVAs my siden sistnevnte ikke har greid å fange opp den jamne, relativt store, økningen som har vært i forekomster for denne arten over flere tiår.

Kriteriedokumentasjon

Ugrasklokke Campanula rapunculoides er en langlevd flerårig urt med klondannelse med krypende jordstengler (nesten umulig å utrydde). I tillegg setter den frø som spres nokså passivt fra stive stengler. Arten er trolig kommet inn som blindpassasjer, kanskje med grasfrø, fra andre steder i Skandinavia og/eller Mellom-Europa før 1850. Første daterte funn er fra Ak Ullensaker 1823, men samme samler (M. N. Blytt) samlet den der i 1840, og det første årstallet kan være feil. Det ble gjort en lang rekke funn i 1840-årene, i Østfold (flere steder), Oslo/Akershus (mange steder), Buskerud (Kongsberg) og Vestfold (Larvik). Ingen av funnene er knyttet til steder for spesielle importer, noe som tyder på at arten er kommet enten med grasfrø (mest sannsynlig på grunn av samtidigheten) eller med mer diffuse transporter. Arten begynte raskt å ekspandere og var allerede tidlig på 1900-tallet såpass hyppig i sentrale områder at den knapt ble samlet eller notert mer (kontrasten mellom ca. 79 forekomster anslått ut fra herbariedokumentasjonen i 1980 og 578 forekomster rapportert i Artskart for 1981-2011 sier noe om hvor lite denne nå blir samlet). Den har vært i jamn økning fram mot i dag, men er nå så vanlig at økningen (både i utbredelsesareal og i fortetning) omtrent er stoppet opp; den har nå nesten nådd sitt potensiale i Norge. Den går i hovedsak inn på "kunstmark" (hager, veikanter, skrotemark, byugras), men inntar også engkanter og skogkanter, hvor den neppe kommer til å gjøre særlig skade.

Først observert i Norge
Ak Oslo: "Ladegaardsøen" (Bygdøy) - 1820-1840
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: "Ladegaardsøen" (Bygdøy) - 1820-1840
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa nord til Sør-Skandinavia, Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1840
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1841 - 1860
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1861 - 1880
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1881 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  19 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  39 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  52 - Mørketall: 10

 8. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  79 - Mørketall: 20

 9. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  160 - Mørketall: 20

 10. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  230 - Mørketall: 20

 11. Periode
  1980 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  578 - Mørketall: 10
  Forekomstareal
  250000

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ugrasklokke Campanula rapunculoides synes å ha kommet inn på 1840-tallet eller kanskje tidligere. Første daterte funn er fra Ak Ullensaker 1823, men samme samler (M. N. Blytt) samlet den der i 1840, og det første årstallet kan være feil. Det ble gjort en lang rekke funn i 1840-årene, i Østfold (flere steder), Oslo/Akershus (mange steder), Buskerud (Kongsberg) og Vestfold (Larvik). Ingen av funnene er knyttet til steder for spesielle importer, noe som tyder på at arten er kommet enten med grasfrø (mest sannsynlig på grunn av samtidigheten) eller med mer diffuse transporter. Arten begynte raskt å ekspandere og var allerede tidlig på 1900-tallet såpass hyppig i sentrale områder at den knapt ble samlet eller notert mer. Økningen har fortsatt fram til nå; kontrasten mellom ca. 79 forekomster anslått ut fra herbariedokumentasjonen i 1980 og 578 forekomster rapportert i Artskart for 1981-2011 sier noe om hvor lite denne nå blir samlet. Arten fyller nå sitt potensielle areal, og den er så vanlig at det er relativt lite rom for ytterligere fortetning.

Naturtyper
 • kunstmarkseng-kant

 • Kulturmarkseng

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • svak lågurtskog

 • lågurtskog

 • lågurtkalkskog

 • høgstaudeskog

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)