NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dermestes haemorrhoidalis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Det er usikkert om arten kan etablere seg utendørs i Norge. Dette er i tilfelle trolig ikke forbundet med økologisk risiko.

Først observert i Norge
AK, Oslo, Tøyen - 2000
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kun påvist to ganger i Norge i Bergen (Strand 1960) og Oslo (Sagvolden & Hansen 2001). Arten er i England assosiert med åtsler og har blitt funnet i duereir (Peacock 1993). Dette kan indikere at arten har mulighet til å etablere seg i Oslo hvor det er store bestander av duer (Sagvolden & Hansen 2001).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten finnes over det meste av Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sagvolden, B.A. & Hansen, L.O. 2001. Notes on Norwegian Coleoptera 5. Norw. J. Entomol. 48: 281-287
  • Peacock, E. 1993. Adults and larvae of hide, larder and carpet beetles and their relatives (Coleoptera: Dermestidae) and of derodontid beetles (Coleoptera: Derodontidae) London, Royal Entomological Society 144pp.
  • Strand, A. 1960. Koleopterologiske bidrag X Norsk Entomologisk Tidsskrift 11: 167-172
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

 • Levende dyr og dyrebo

 • fuglereir

 • Dødt animalsk materiale

 • åtsel

Er i England assosiert med åtsler og har blitt funnet i duereir (Peacock 1993).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)