NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Attagenus smirnovi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes innendørs og det er høyst usikkert om den har mulighet til å etablere seg i i norsk natur.

Først observert i Norge
Oslo - 1983
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  4
  Antall forekomster
  4
  Forekomstareal
  36
  Utbredelsesområde
  16

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I Norge først funnet på en studenthybel på Majorstua i Oslo 1983. Den har spredt seg raskt til en rekke byer i Nordvest-Europa. I Sverige dukket den opp 1962 i Göteborg, i Danmark 1963 og London 1978. I dag er brun pelsbille vanlig over hele Nord-Europa, for eksempel i Tyskland, Sveits, Polen og Latvia, selv på Island har den dukket opp.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første europeiske registrering i Moskva i 1961. Senere spredte den seg raskt til en rekke byer i Nordvest-Europa. I Sverige dukket den opp 1962 i Göteborg, i Danmark 1963 og London 1978. I dag er brun pelsbille vanlig over hele Nord-Europa, for eksempel i Tyskland, Sveits, Polen og Latvia, selv på Island har den dukket opp (FHI faktaark P.Ottesen).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Peacock, E. 1993. Adults and larvae of hide, larder and carpet beetles and their relatives (Coleoptera: Dermestidae) and of derodontid beetles (Coleoptera: Derodontidae) London, Royal Entomological Society 144pp.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

 • Dødt animalsk materiale

 • Levende dyr og dyrebo

Brun pelsbille stammer fra Afrika, der den bl.a. er funnet i svalereder, flaggermushuler og varelagre i Etiopia og Kenya (FHI faktaark, P.Ottesen).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

 • Utilsiktet introduksjon - Med emballasje

 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)