NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Attagenus fasciatus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun observert innendørs

Først observert i Norge
Etter 1960
Naturlig opprinnelse

Kryptogenisk opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kun påvist en gang i Norge (pers medd P. Ottesen 2006).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Europa er fra Tyskland, 1927. Har senere spredt seg over det meste av kontinentet (Denux & Zagatti 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Peacock, E. 1993. Adults and larvae of hide, larder and carpet beetles and their relatives (Coleoptera: Dermestidae) and of derodontid beetles (Coleoptera: Derodontidae) London, Royal Entomological Society 144pp.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Dødt animalsk materiale

 • Dødt plantemateriale

Arten påtreffes innendørs.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)