NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sinoxylon analeflammetreborer

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Påvist en gang i Norge i vindusfelle på Hovedøya, Oslo. Trolig klekt fra introdusert bearbeidet trevirke. Arten vurderes til ikke å ha potensial til å etablere seg i Norge.

Først observert i Norge
Hovedøya, Oslo - 2006
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Påvist en gang i Norge i vindusfelle på Hovedøya, Oslo. Trolig klekt fra introdusert bearbeidet trevirke. Arten vurderes til ikke å ha potensial til å etablere seg i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kosmopolitt

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
Naturtyper
 • sterkt modifisert ved innendørs

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med bearbeidet trevirke

  (Pågående)