NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ambrosia artemisiifoliabeskambrosia

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Beiskambrosia Ambrosia artemisiifolia er en ettårig urt fra Nord-Amerika. Den har seksuell frøreproduksjon. Arten kommer fra et område med litt varmere klima enn Norge. Vi har foreløpig ikke registrert formering i Norge, og arten blomstrer så sent at den oftest blir tatt av frosten under blomstring. Den kritiske parameteren for arten er temperatur; en marginal temperaturøkning vil være nok til at arten starter reproduksjon og produserer populasjoner. Sjansene for etablering økes sterkt av innførsels- og spredningsmåten. De første funnene ble alle gjort ved møller og skyldtes trolig innførsel med amerikansk korn. Det er ingen funn mellom 1940 og 1950. Fra 1950 dukker arten opp mer regelmessig, trolig innført med amerikansk korn og videre spredt ved at avfallet fra kornrensingen i møllene ble brukt til kraftfôr og gjødsel. På 1950- og 1960-tallene er det funn fra over 20 bygdekommuner, de aller fleste i hønsegårder (kraftfôr) og grønnsakåkrer. På 1970-tallet kom en ny innførselsmåte med soyabønner til soyamjølfabrikkene i Øf Fredrikstad, Vf Larvik og Ro Eigersund. Funn ved møller og soyamjølfabrikker er gått tilbake, men fra 1980-tallet er det en dramatisk økning i funn knyttet til fôringsplasser for fugl (fuglebrett, under balkonger) og til blomsterkulturer. Mengden av funn etter 2000 (bl.a. over 20 i Oslo alene) kan tyde på at arten allerede har begynt å reprodusere enkelte steder.

Beiskambrosia er ettårig og med frøformering. Fruktene henger ved og spres med dyr. Arten kommer inn i store mengder med dyrefôr og ulike transportmåter. Den er ennå ikke påvist reproduserende i Norge, men det kan være et spørsmål om tid. Arten har ikke potensiale til å gjøre noen skade i norsk natur; hovedproblemet med den er at den er en av de mer alvorlige pollenallergiplantene.

Først observert i Norge
Ho Vaksdal: Vaksdal mølle - 1915
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Vidt utbredt i Nord-Amerika, særlig i præriebeltet.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1915 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 4

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  Antall forekomster
  32 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  58 - Mørketall: 20

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Finnmark
  Antall forekomster
  87 - Mørketall: 20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Beiskambrosia Ambrosia artemisiifolia kommer fra et område med litt varmere klima enn Norge. Vi har foreløpig ikke registrert formering i Norge, og arten blomstrer så sent at den oftest blir tatt av frosten under blomstring. Den kritiske parameteren for arten er temperatur; en marginal temperaturøkning vil være nok til at arten starter reproduksjon og produserer populasjoner. Sjansene for etablering økes sterkt av innførsels- og spredningsmåten. De første funnene ble alle gjort ved møller og skyldtes trolig innførsel med amerikansk korn (Ho Bergen: Hegrenes mølle 1930, Ho Vaksdal: Vaksdal mølle 1915, ST Skaun: Pienes mølle i Buvika 1930). Det er ingen funn mellom 1940 og 1950. Fra 1950 dukker arten opp mer regelmessig, trolig innført med amerikansk korn og videre spredt ved at avfallet fra kornrensingen i møllene ble brukt til kraftfôr og gjødsel. På 1950- og 1960-tallene er det funn fra over 20 bygdekommuner, de aller fleste i hønsegårder (kraftfôr) og grønnsakåkrer. På 1970-tallet kom en ny innførselsmåte med soyabønner til soyamjølfabrikkene i Øf Fredrikstad, Vf Larvik og Ro Eigersund. Funn ved møller og soyamjølfabrikker er gått tilbake, men fra 1980-tallet er det en dramatisk økning i funn knyttet til fôringsplasser for fugl (fuglebrett, under balkonger) og til blomsterkulturer. Mengden av funn etter 2000 (bl.a. over 20 i Oslo alene) kan tyde på at arten allerede har begynt å reprodusere enkelte steder.

Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år