NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lolium multiflorumitaliaraigras

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3ab,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 3   Moderat fortetningsrate (0,02 >= μ > 0,01; 50% >= prosentvis økning > 25%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Italiaraigras er pr. i dag kjent med 96 forekomster (mørketall 10) i alle fylker unntatt SF, hver forekomst med anslagsvis 50 individer i snitt. Dette gir et estimat på opp mot 50.000 individer.

Forventet levetid konklusjon 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. PVA tar ikke hensyn til ustabiliteten når den setter forventet levetid til >1000 år.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Moderat
 • Grunnlag for fortetningsrate:

  Prosentvis beregning. "Fortetningen" skyldes nok i hovedsak økt bruk og forvilling mer enn etablering. PVAs negative my-verdi er i alle fall ikke i samsvar med økningen i funnopplysninger.

Kriteriedokumentasjon

Italiaraigras Lolium multiflorum kommer fra Mellom- og Sør-Europa og Middelhavsområdet. Den kom først inn med ballastjord - registrert på ca. 16 ballastplasser mellom 1873 og 1920 - deretter som fôrgras og ved møller (Te Skien 1904, Ak Oslo 1915, Ho Bergen 1918) helt fram til vår tid. Hoveddelen av funnene i nyere tid er knyttet til innsåing i eng, på veikanter etc. Arten er nå meget vanlig å se, men synes ikke ha etablert permanent populasjon noe sted. Den kan bli stabil med litt temperaturøkning.

Arten er toårig. Den setter moden frukt i Norge, men effektiv reproduksjon er ikke dokumentert i noen forekomst utafor kultur foreløpig. Arten kom først inn med ballastjord; siden er den blitt ett av landets viktigere fôrgras og sås inn i store mengder hvert år. Arten er trolig på grensa til å kunne etablere populasjon i Norge, med litt varmere klima eller lengre sesong, men det er lite trolig at den vil gå inn i noe annet enn kultureng og skrotemark i vid betydning.

Først observert i Norge
Te Porsgrunn: "ballasthaug ved Norske Lloyds" - 1873
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Mellom- og Sør-Europa, Middelhavsområdet (S-Europa. N-Afrika, V-Asia).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1873 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Telemark
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  24 - Mørketall: 3

 5. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  73 - Mørketall: 3

 6. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  85 - Mørketall: 5

 7. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  46 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Italiaraigras Lolium multiflorum kom først inn med ballastjord - registrert på ca. 16 ballastplasser mellom 1873 og 1920 - deretter som fôrgras og ved møller (Te Skien 1904, Ak Oslo 1915, Ho Bergen 1918) helt fram til vår tid. Hoveddelen av funnene i nyere tid er knyttet til innsåing i eng, på veikanter etc. Arten er nå meget vanlig å se, men synes ikke ha etablert permanent populasjon noe sted.

Naturtyper
 • kunstmarkseng med moderat intensiv hevd

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • kunstmarkseng-kant

 • Næringsutbyggingsområder

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • Masseuttaksområder

 • Massedeponier

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Tilsiktet utsetting - Restaureringstiltak

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastsand/-jord

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år