NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Luzula forsteriparkfrytle

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Estimatet er bygd på den store forekomsten på Valberg i Te Kristiansand; på den andre forekomsten - i Bu Hurum - er bare ett enkelt individ funnet. Valbergforekomsten strekker seg over minst 100 m med tett forekomst.

Forventet levetid konklusjon 200 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Ingen

Kriteriedokumentasjon

Parkfrytle Luzula forsteri stammer fra Sør- og Vest-Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia. Den ble først funnet på eiendommen Valberg i Te Kragerø i 1993, i en liten, gammel park. Arten er trolig kommet inn med vesteuropeisk grasfrø en gang rundt 1900, og arten har fått stå uoppdaget her i nesten hundre år, på en lokalitet som har vært valfartssted for botanikere like lenge. Begrunnelsen for denne tolkningen er en annen gammel parkplante som også ble oppdaget helt nylig på Valberg (fagerfiol - Viola suavis). Populasjonen av parkfrytle er helt stabil, inntil noe drastisk hender med eiendommen, men den sprer seg ikke ut av den gamle parken. I 2008 ble arten i tillegg oppdaget på flisfyllingene ved Tofte cellulosefabrikk i Bu Hurum, sikkert innført med vesteuropeisk tømmer. Denne forekomsten er foreløpig ikke noen populasjon og er mye mer utrygg.

Arten er en flerårig urt, 10-15 cm høg. Den har meget rikelig frøreproduksjon. Frøene spres med maur, dvs. over korte distanser. Arten kom trolig inn med grasfrø til parken/hagen ved Valberg rundt 1900 og har siden etablert seg grundig. Den danner én svær bestand, nesten dekkende over 100 m på forsommeren, men uten å fortrenge noe. Den viser ingen tegn til spredning ut fra etableringsplassen.

Først observert i Norge
Te Kragerø: Valberg - 1993
Første observerte etablering i Norge
Te Kragerø: Valberg - 1993
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Vest- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Vest-Asia. Spontan nord til England.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Telemark
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Parkfrytle Luzula forsteri ble først funnet på eiendommen Valberg i Te Kragerø i 1993, i en liten, gammel park. Arten er trolig kommet inn med vesteuropeisk grasfrø en gang rundt 1900, og arten har fått stå uoppdaget her i nesten hundre år, på en lokalitet som har vært valfartssted for botanikere like lenge. Begrunnelsen for denne tolkningen er en annen gammel parkplante som også ble oppdaget helt nylig på Valberg (fagerfiol - Viola suavis). Populasjonen av parkfrytle er helt stabil, inntil noe drastisk hender med eiendommen, men den sprer seg ikke ut av den gamle parken. I 2008 ble arten i tillegg oppdaget på flisfyllingene ved Tofte cellulosefabrikk i Bu Hurum, sikkert innført med vesteuropeisk tømmer. Denne forekomsten er foreløpig ikke noen populasjon og er mye mer utrygg.

Naturtyper
 • park

 • lågurt- kulturmarkseng

 • Fastmarksskogsmark

 • tømmerdeponi

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ubarka rundtømmer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med frø, kongler osv

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år