NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acorus calamuskalmusrot

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Litterære kilder nevner kalmusrot Acorus calamus fra Norge allerede på slutten av 1600-tallet (Gartner 1694), og det er flere rapporter fra siste halvdel av 1700-tallet fra bl.a. Øf Spydeberg, Bu Eiker og Te Seljord (se Fægri & Danielsen 1996). Sjøl om de første beleggene i herbariene er fra 1800-tallet, så tyder flere uavhengige kilder på etablert forekomst på 1700-tallet. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
-1800
Første observerte etablering i Norge
-1800
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Opprinnelig fra Sentral- og Sør-Asia, men vidt spredt med kultur over hele Europa og Nord-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
 • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Vurdert til "ukjent risiko" i Norsk svarteliste 2007.

Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1820 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  26 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  55 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  67 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  75 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  93 - Mørketall: 2

 8. Periode
  1981 - 2011
  Sted
  Data fra Artskart, modifisert
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  65 - Mørketall: 4
  Forekomstareal
  100000
  Utbredelsesområde
  184 - Mørketall: 2

 9. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  117 - Mørketall: 2

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152