NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Peziza cereakjellerbegersopp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

10 forekomster utendørs x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Vanskelig å si.

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Peziza cerea er en saprotrof, hovedsakelig vedboende sopp der de aller fleste funnene er innedørs eller sterkt tilknyttet hus og bebyggelse. Svært få funn er fra habitater som kan sies å være "naturlige", og disse synes å ha etablert seg fra innendørs forekomster (dog mulig at arten kan opptre naturlig på brent substrat).

Invasjonspotensial:

Det er kjent 10 forekomster utendørs. Sjansen for etablering synes moderat til liten.

Økologisk effekt:

Foreløpig vurdert som liten.

Først observert i Norge
Møre og Romsdal: Sunndal: Sunndalsøra - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Hordaland: Voss: Mjølfjell - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1922 - 1939
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 10

 2. Periode
  1940 - 1949
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Rogaland
  • Troms
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 10

 3. Periode
  1950 - 1959
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  11 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1960 - 1969
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 10

 5. Periode
  1970 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 10

 6. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  17 - Mørketall: 10

 7. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 10

 8. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  • Møre og Romsdal
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

En sopp som hovedsakelig vokser innendørs, bare noen få utendørs. Langsom spredning.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hansen, L. & Knudsen, H. 2000. Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • serviceutbyggingsområde

 • Skrotemark

 • Boligutbyggingsområder

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • Massedeponier

 • sand-, grus- og steintipp

 • deponi for organisk avfall

 • deponi for restavfall

 • fuktige grussubstrater

 • tørre grussubstrater

 • sterkt modifisert ved innendørs

 • sterkt modifisert ved utendørs

 • tømmeropplag

 • barkhaug

 • sagflishaug

 • underjordisk mycel

Soppen lever hovedsakelig innendørs på nesten all slags organisk substrat + murvegger og gips.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med byggevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)