NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Perigona nigriceps

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten har vært en del av vår fauna i over 50 år, og det er ikke noe som tyder på at den skal forsvinne. Det er ikke registrert noen negative påvirkninger knyttet til arten.

Først observert i Norge
Akershus - 1961
Første observerte etablering i Norge
Akershus - 1961
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Ødegaard, 1999; Ødegaard & Tømmerås 2010

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Norsk svarteliste 2007: Lav risiko
Kriterier: Ra(v), Rb(iii), Rc(iii), Rd(ii)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  • Sør-Trøndelag

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Forventes ytterligere spredning i Norge, trolig tom. mellomboreal sone.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Sverige: 1948

Danmark: 1949

Finland: 1960

England ca. 1890

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Lindroth, C. H. 1986. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomo-logica Scandinavica, Vol. 15, Part 2. E.J. Brill/Scandinavian. Science Press Ltd., Copenha-gen.
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Sagvolden, B.A. & Hansen, L.O. 2001. Notes on Norwegian Coleoptera 5. Norw. J. Entomol. 48: 281-287
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
  • Thunes, K. 2007. Perigona nigriceps Artsdatabankens faktaark nr. 83
Naturtyper
 • Kulturmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • boreale og alpine områder

 • Dødt plantemateriale

 • graskompost

 • plenkompost

 • barkhaug

 • sagflishaug

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med bearbeidet trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)