NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Erysiphe palczewskii

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Erysiphe palczewskii ødelegger bladverket på Caragana arborescens. Soppen er biotrof patogen på Caragana arborescens som er naturalisert i kratt og sørberg.Bladene blir misdannet og får et grått belegg av soppens hyfer og sporer. Vertplanten forekommer på Østlandet nord til Dovre, i Trøndelag, Nordland og Sør-Varanger (Elven 2005). Utbredelsen av soppen er økende.

Kriteriedokumentasjon

Erysiphe palczewskii finnes ikke i Norsk SoppDatabasae slik at forekomsten bygger på Herb. Bioforsk og gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen.

Først observert i Norge
Akershus - 1990
Første observerte etablering i Norge
Akershus - 1990
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1990 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  Antall individer
  5000
  Antall forekomster
  50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Erysiphe palczewskii ødelegger bladverket på Caragana arborescens. Bladene blir misdannet og får et grått belegg av soppens hyfer og sporer. Vertplanten forekommer på Østlandet nord til Dovre, i Trøndelag, Nordland og Sør-Varanger (Elven 2005). Utbredelsen av soppen er økende.

Erysiphe palczewskii finnes ikke i Norsk SoppDatabasae slik at spredningshistorikken bygger på Herb. Bioforsk og gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

DAISIE (Delviering Alien Invasive Species Inventories for Europe) viser at bl. a. Tyskland, Sverige og Finland har Erysiphe palczewskii på listen over fremmede arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø V, Sundheim L, Gjærum HB, Herrero ML, Suthaparan A, Toppe B, Stensvand A 2011. Powdery mildews on Ornamental Trees and Shrubs in Norway The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 86-92
  • Gjærum H 1991. Mjøldoggsoppene Blekksoppen 19 (53): 13-17
Naturtyper
 • Berg, ur og grunnjordsystemer

Erysiphe palczewskii har både seksuell og aseksuell reproduksjon. Som andre mjøldogg på vedplanter overvintrer den i knopper. Overvintring som fruktlegemer har trolig mindre betydning.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100