NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Erysiphe friesiigeitvedmeldugg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Erysiphe friesii er biotrof patogen på Rhamnus catharticus og utbredt bare på Sør-Østlandet (Talgø et al. 2011.)

Kriteriedokumentasjon

Erysiphe friesii er en mjøldoggart knyttet til geitved (Rhamnus catharticus). Spredningshistorikken bygger på Norsk SoppDatabase og Herb. Bioforsk og gjelder i hovedsak parkplanter. Arten ble først funnet på parkplanter av Rhamnus, og regnes derfor som innført. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen. Erysiphe friesii er vanlig på geitved i hoved-utbredelsesområdet til vertplanten (Sørøstlandet).

Først observert i Norge
Risør, Aust-Agder - 1880
Første observerte etablering i Norge
Risør, Aust-Agder - 1880
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1880 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  Antall individer
  5000
  Antall forekomster
  50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Spredningshistorikken bygger på Norsk SoppDatabase og Herb. Bioforsk og gjelder i hovedsak parkplanter. Det er imidlertid grunn til å tro at smittetrykket fra parkplanter har ført til en parallell spredning til vertplanter i naturen. Erysiphe friesii er vanlig på Rhamnus catharticus i utbredelsesområdet til vertplanten som er varme skogkanter og kratt mest på kalkgrunn på Østlandet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Talgø V, Sundheim L, Gjærum HB, Herrero ML, Suthaparan A, Toppe B, Stensvand A 2011. Powdery mildews on Ornamental Trees and Shrubs in Norway The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 86-92
Naturtyper
 • Berg, ur og grunnjordsystemer

 • Fastmarksskogsmark

Erysiphe friesii har både seksuell og aseksuell reproduksjon. Som andre mjøldogg på vedplanter overvintrer den i knopper. Overvintring som fruktlegemer har trolig mindre betydning.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100