NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Albatrellus syringaegulporet fåresopp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 470
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

47 individer x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Diverse skogtyper

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data
Samfunnseffekter for stedegne arter på samme trofiske nivå Øvrige arter - Har ikke data

f Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • Lågurt-grankalkskog

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Gulporet fåresopp (Albatrellus syringae) synes å være et ganske nytt innslag i Norge, siden de første funnene er fra 1960-åra og soppen er nokså iøynefallende. Den oppfattes som saprotrof. De fleste funnene er fra kulturpåvirkete steder, men den er også funnet mer etablert i skog.

Invasjonspotensial:

Det er kjent 47 forekomster. Soppen synes å moderat spredning på Østlandet og nordover.

Økologisk effekt:

Foreløpig vurdert som liten.

Først observert i Norge
Buskerud: Hol: Ustaoset høyfjellshotell - 1960-1969
Første observerte etablering i Norge
Buskerud: Hol: Ustaoset høyfjellshotell - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1969
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Finnmark
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 10

 2. Periode
  1970 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  • Nordland
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 10

 3. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Hedmark
  • Oppland
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  6 - Mørketall: 10

 4. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Sør-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  25 - Mørketall: 10

 5. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten synes å spre seg i østlige og nordlige fylker

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • industriutbyggingsområde

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • Skrotemark

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • Boligutbyggingsområder

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • bybebyggelse

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • forstads- og hagebybebyggelse

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • Transportutbyggingsområder

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • vegkant

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • jernbane

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • Grøntområder og idrettsanlegg

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • park

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • kirkegård

  • Bartrær
  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær
 • Fastmarksskogsmark

  • Bartrær
  • Boreale lauvtrær
 • lyngskog

  • Bartrær
  • Boreale lauvtrær
 • lågurtskog

  • Bartrær
  • Boreale lauvtrær
 • sterkt nedbrutt ved

  • liggende død ved (læger), middels dimensjon, sterkt nedbrutt
Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)