NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Fibrodontia gossypinatropepiggskinn

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

1 individ x mørketall 50

Forventet levetid konklusjon ukjent år
Grunnlag for forventet levetid

Bare ett funn

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Vedsubstrat

Kriteriedokumentasjon

Dette er en vedboende art vi vet veldig lite om annet enn ett nytt funn (2002) i Vestfold: Andebu. Vi trenger mer kunnskap for å vite noe sikkert.

Først observert i Norge
Vestfold: Andebu: Brudal - 2002
Første observerte etablering i Norge
Vestfold: Andebu: Brudal - 2002
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2002 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 50

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ett funn, blir vurdert som introdusert. Vet ikke mer.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. Nordic Macromycetes Vol 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes.
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • vedboende sopp på edellauvtrær

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent