NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Phellinus tuberculosusplommekjuke

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 30
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

6 forekomster utafor hage eller på frukttre x mørketall 5

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Ville trær og busker i rosefamilien.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Vert-parasitt-interaksjoner Øvrige arter - Observert i Norge

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Plommekjuke (Phellinus tuberculosus) er parasitt/halvparasitt på trær i rosefamilien, først og fremst frukttrær som plomme, kirsebær, eple og pære.

Invasjonspotensial:

Det er til nå kjent bare kjent 6 forekomster utafor hage, og rundt 50 forekomster i hage og park. Invasjonspotensialet settes moderat (-begrenset).

Økologisk effekt:

Dersom arten begynner å parasittere ville busker i rosefamilien i sterkere grad enn hva som er observert i dag, kan et problem oppstå. Men det virker ikke særlig sannsynlig siden arten har vært kjent i ca 200 år uten å ha opptrådt nevneverdig utafor hage og park. Liten effekt. Lite Liten effekt. Liten effekt.

Først observert i Norge
Oslo: Bygdøy - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Østfold: Hvaler - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 1939
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  Antall forekomster
  12 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1940 - 1949
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Hordaland
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1950 - 1959
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1960 - 1969
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

 5. Periode
  1970 - 1979
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 5

 6. Periode
  1980 - 1989
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 7. Periode
  1990 - 1999
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

 8. Periode
  2000 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  21 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten holder seg mest på dyrkete frukttrær, men er observert på ville trær og busker i rosefamilien. Sprer seg trolig langsomt.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores. Part 2 Meripilus - Tyromyces.
  • Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. Nordic Macromycetes Vol 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes.
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Boligutbyggingsområder

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • uregulert bebyggelse

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • gårdstun

 • park

 • kirkegård

 • lågurtskog

  • Edellauvtrær
 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark

 • levende eller nylig død lauvtreved

 • levende eller nylig død ved av lyng og busker

Arten går først og fremst på dyrket plomme, men også på kirsebær, eple og pære. Kan gå ut på slåpetorn, hagtorn og villapal.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år