NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Stropholoma aurantiacarød skurvehatt

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

2 individer x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Kulturlandskap.

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Rød skurvehatt (Stropholoma aurantiaca) er saprotrof og knyttet til vedrester på sterkt kulturpåvirka steder. I følge Funga Nordica (2008) er den innført nylig.

Invasjonspotensial:

Bare to forekomster i Vestfold og Aust-Agder. Ut fra opplysninger i Funga Nordica er den nylig introdusert og kanskje i begynnelde spredning. Potensial vurderes som moderat.

Økologisk effekt:

Foreløpig ingen kjent effekt.

Først observert i Norge
Aust-Agder: Lillesand: Furevik - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Aust-Agder: Lillesand: Furevik - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1990 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Få funn, vanskelig å bedømme.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Angitt av Funga Nordica (2008) som nylig introdusert til Norden.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Transportutbyggingsområder

 • vegkant

 • park

 • Skrotemark

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • barkhaug

 • sagflishaug

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med bark

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med flis

  (Pågående)