NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Volvariella volvaceagrå sliresopp

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

4 individer x mørketall 5

Forventet levetid konklusjon ukjent år
Grunnlag for forventet levetid

Soppen dyrkes som matsopp. Kanskje ikke i Norge. Vanskelig å si hvor lenge den vil være hos oss.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Diverse kulturbetingete naturtyper.

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Grå sliresopp (Volvariella volvacea) er en saprotrof sopp som dyrkes som matsopp, først og fremst i Sørøst-Asia (kjent som "Paddy Straw Mushroom") og mye brukt i asiatisk kjøkken. Hos oss må den regnes som varmekjær.

Invasjonspotensial:

4 forekomster, en av dem tilknyttet gartneri, tre utendørs nær bebyggelse (på plen, i barkstrø ol.). I gartneriet ble den betegnet som skadelig fordi mycelet gjennomvevde jorda. Invasjonspotensialet bør betraktes som begrenset. Dette også ut fra at det er en varmekjær art som neppe vil etablere seg i norsk natur.

Økologisk effekt:

Liten effekt.

Først observert i Norge
Buskerud: Drammen: gartneri - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Buskerud: Drammen: Strøtvedt - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Subtropisk-varmekjær art som dyrkes. Særlig brukt i asiatisk kjøkken.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1937 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Trolig svak spredning.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent, men sannsynligvis likt med Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • park

 • barkhaug

 • graskompost

 • plenkompost

 • lauvkompost

Dyrkes som matsopp, særlig i Asia.

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageavfall/avfall fra gartneri eller planteskole

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10