NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cyathus stercoreushagebrødkorg

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

2 forekomster x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mulig utgått år
Grunnlag for forventet levetid

Basert på data i Norsk Soppdatabase (2010).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Kulturlandskap.

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til sterkt gjødslet kulturmark. Saprotrof. Den er rapportert i tidsrommet 1947-52, først og fremst i Botanisk hage i Oslo, men også i gartneri i Rogaland. Mest sannsynlig en kortvarig "gjest" uten potensial til spredning.

Først observert i Norge
Oslo: Tøyenhagen - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Art knyttet til sterkt kulturpåvirkete steder.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1947 - 1952
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Rogaland
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ser ut til å ha vært i Norge i kort tid.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Eckblad, F.-E. 1955. The Gasteromycetes of Norway Nytt Mag. Bot. 4: 19-86
  • Hansen, L. & Knudsen, H. 1997. Nordic Macromycetes Vol 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes.
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • park

 • serviceutbyggingsområde

 • graskompost

 • plenkompost

 • husdyrmøkk på normalvarme steder

Funnet i Rogaland i Gartneri, I Oslo i Botanisk hage.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

 • Utilsiktet introduksjon - Med jord