NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Leucocoprinus birnbaumiigulfnokket paraplyhatt

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Kvantitative data fra relevante (nabo)land ikke kjent.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Foreløpig ikke dokumentert fra ikke-oppvarmete utendørslokaliteter.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Konstruert fastmark

Kriteriedokumentasjon

Gulfnokket paraplyhatt (Leucocoprinus birnbaumii) er den vanligste av våre paraplyhatter. De aller fleste artene i denne slekten er tropiske, og opptrer i Norge innendørs, i veksthus og i blomsterpotter. L. birnbaumii ble først registrert i veksthus på Tøyen i 1952, og har siden blitt registrert jevnlig innendørs (iøynefallende art som blir lagt merke til i blomsterpotter o.l.). Det foreligger en registrering utendørs, fra fylling med varmeutvikling. Arten angis utendørs fra naboland, og vurderes derfor som dørstokkart.

Først observert i Norge
Oslo, Tøyen (veksthus) - 1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Tropisk art, veksthus/blomsterpotter i Norge. Ett funn utendørs, i fylling med varmeutvikling. Angitt utendørs i naboland.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Dørstokkart. Forventet fremtidig spredning: Potensiale for utendørsetablering i boreonemorale områder med høy befolkningskonsentrasjon; særlig oslofjordsområdet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Høiland, K. & Schumacher, T. 1981. Slekten paraplyhatt (Leucocoprinus) i Norge. Våre Nyttevekster 76: 42-46
  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

  Fremtidig

Foreløpig registrert utendørs i NO på fylling med varmeutvikling. (Foreløpig regnet som dørstokkart)

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  1