NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chlorophyllum brunneumlumsk rødnende parasollsopp

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

1 individ (utendørs) x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon ukjent år
Grunnlag for forventet levetid

Bare ett funn utendørs (de fleste innendørs).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Kulturlandskap

Kriteriedokumentasjon

Hovedsakelig en innendørs art som bare er tatt én gang utendørs, i Tøyenhagen, Oslo i 1929. Saprotrof. Usikkert om denne kan regnes som etablert utendørs i Norge (ikke gjenfunnet i Tøyenhagen), men flere funn utendørs i Sverige og Danmark. Sannsynligheten for spredning utendørs er liten. Vi bør gjøre oppmerksom på at dette er en giftig forvekslingart til rødnende parasollsopp (Chlorophyllum rhacodes).

Først observert i Norge
Oslo: Tøyenhagen - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Oslo: Tøyenhagen - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Først og fremst en drivhusart, men også kjent utendørs.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1929 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  0 - Mørketall: 5
  Kommentar
  Her er bare inkludert det ene funnet utendørs i Oslo (1929). Innendørs funn er fra: Osslo og Akershus, Vestfold, Roagand, Sogn og Fjordane 1970-1997.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I hvor stor grad soppen kan spre seg utendørs gjenstår å vite.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • park

 • Skrotemark

 • graskompost

 • plenkompost

Arten er hovedsakelig funnet innendørs, i blomsterpotter og drivhus. Den er bare funnet utendørs én gang, men det er til gjengjeld det første funnet fra 1929 (Oslo).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)