NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agaricus xanthodermusgiftsjampinjong

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

5 individer x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Kulturopåvirket mark, rik lauvskog.

Økologisk effekt

d+e Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter + Interaksjoner med øvrige arter

Romlig fortrengning av stedegne arter Øvrige arter - Har ikke data

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Åker og kunstmarkseng

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Giftsjampinjong (Agaricus xanthodermus) vokser først og fremst på plener, i hager og parker i Oslo og Akershus, samt én gang i Telemark. Soppen er saprotrof og mulig bundet til kalk. På grunn av sin opptreden er den høyst sannsynlig kommet inn med jord eller planter på jord.

Invasjonspotensial:

Det er kjent 5 forekomster, men soppen er nok sett flere steder uten innsamling, siden den ofte kommer inn på soppkontroll i Oslo og omegn. Arten synes å spre seg lokalt i Oslo-området (inkl. Akershus), men lite utafor dette arealet.

Økologisk effekt:

Foreløpig vurdert som liten.

Først observert i Norge
Oslo: Slottsparken - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Oslo: Slottsparken - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Art som er kommet inn med hagejord ol.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Telemark
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 10

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten synes å spre seg lokalt i Oslo-området (inkl. Akershus), men lite utafor dette arealet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • park

 • kirkegård

 • lågurtskog

Arten er vanlig i plener.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Kun historisk)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Kun historisk)