NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agaricus moelleriperlehønesjampinjong

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

1 individ x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon usikker år
Grunnlag for forventet levetid

Bare ett funn foreløpig på flishaug.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Umulig å si

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Perlehønesjampinjong (Agaricus moelleri) er bare funnet med sikkerhet én gang på flisfylling i Buskerud: Hurum i 1990-åra. Virker introdusert til Norge. Nærmeste naturlige forekomster trolig i Danmark.

Invasjonspotensial og økologisk effekt:

Ukjent.

Først observert i Norge
Buskerud: Hurum - 1995
Første observerte etablering i Norge
Buskerud: Hurum - 1995
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1995 - 1995
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Bare ett funn registrert i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Bare ett funn på flishaug. Prognose liten.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Massedeponier

 • deponi for organisk avfall

 • tømmerdeponi

 • tømmeropplag

 • sagflishaug

Flisfylling Tofte cellulose.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med trevirke

  (Pågående)