NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agaricus bisporusdyrket sjampinjong

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 130
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

13 individer x mørketall 10

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

Kriteriedokumentasjon

Artsinfo:

Dyrket sjampinjong (Agaricus bisporus) er først og fremst dyrket for salg i drivhus. Soppen er saprotrof og lever på sterkt gjødslet gjord.

Invasjonspotensial:

Det er kjent 13 forekomster, men bare én av disse kan oppfattes som forvillet (Østfold: Moss, Jeløya). De øvrige er fra hager og avfall nær hus og bebyggelse. Siden arten dyrkes i stor stil og forvilling er observert både i Norge og ellers i Norden, må vi regne med en viss økning i forvillete forekomster.

Økologisk effekt:

Foreløpig vurdert som liten.

Først observert i Norge
Akershus: Asker: Heggedal - 1950-1959
Første observerte etablering i Norge
Østfold: Moss: Jeløya - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Dyrket art, som også sprer seg litt utafor dyrkning.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1956 - 2008
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Hedmark
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 10
  Utbredelsesområde
  16

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mulig større prognose pga utvidelse av dyrkning

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

 • lågurtskog

 • plenkompost

 • lauvkompost

 • husdyrmøkk på normalvarme steder

Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet