NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Branta leucopsishvitkinngås

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Vi har tidligere utelukkende hatt fremmede bestander av arten i Norge, men vi har nå også svært trolig naturlig spontant etablerte bestander og arten betraktes ikke som fremmed for Norge lenger.

Først observert i Norge
Ekeberg i Oslo - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
7 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2010 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall individer
  173053
  Antall forekomster
  4143
  Forekomstareal
  695820
  Utbredelsesområde
  2248

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur
  • Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr. S. 74-120 i: Tømmerås, B.Å. (red.) Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. NINA Utredning 62.
  • Ree, V. 2001. Direktoratet for naturforvaltning med mangelfull informasjon om hvitkinngåsa i Sørøst-Norge
  • Kampe-Persson H 2010. Naturalised geese in Europe Ornis Svecica 20: 155–173
  • Bengtson, R., Bergan, M. & Andersen, G.S. 1994. Hvitkinngås Branta leucopsis. S. 68-69 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjedal, S. (red.): Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
  • Reinsborg, T. 2010. Fugler i Norge i 2007. Rapport fra Norsk faunakomite for fugl (NFKF). Ornis Norvegica 33: 68-109
  • K Larsson, P Forslund, L Gustafsson, B.S. Ebbinge. 1988. From the high Arctic to the Baltic: the successful establishment of a Barnacle Goose Branta leucopsis population on Gotland, Sweden Ornis Scandinavica 19: 182-189
  • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur. Landbruksforlaget.
Naturtyper
 • Saltvannssystemer

 • Arktisk-alpin fastmark

 • Ferskvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  11 - 100