NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Uloborus plumipes

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kjent fra et stort antall innendørslokaliteter (veksthus og blomsterhandlere), og da alltid i nærheten av varmekilder (oftest lyskilder som avgir varme).

Først observert i Norge
Stoa, Arendal (Aakra og Olsen 2003) - 07.04.1998
Naturlig opprinnelse

Ser ut som det nærmeste man kommer er "varme og tropiske områder" (Internet).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten er innført til veksthus i mange europeiske land, og har formodentlig kommet til Norge via et eller flere av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten har i liten grad vært ettersøkt de senere år, men ble mellom 1998 og 2002 funnet på 19 lokaliteter i 10 kommuner i fire fylker (Åkra og Olsen 2003). Bø og Vestby rapporteres på et edderkoppforum på nettet (http://crocea.wordpress.com/2010/11/30/nok-en-ny-art/). Sist sett i Moss og Sarpsborg i 2011 (Olsen K.M. upubl., Artsobservasjoner).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Publisert som ny for Sverige i 1998 (Jonsson 1998).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Åkra K. og Olsen K.M. 2003. Two introduced species of spiders (Araneae) new to Norway and the first record of Uloborus plumipes Lucas (Uloboridae) from the Faroes Norwegian Journal of Entomology 50 (2): 104
  • Jonsson L.J. 1998. Tofsspindeln – en spindelart som invaderat Europas växthus Fauna och flora, Stockholm 93 (3): 119–124
Naturtyper
 • Næringsutbyggingsområder

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Kun kjent fra veksthus, gartnerier og blomsterutsalg.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)