NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pholcus phalangioides

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes trolig over store deler av landet utifra habitatkrav. Ingen kjent risiko.

Først observert i Norge
02.10.2006
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall individer
  18
  Antall forekomster
  11
  Forekomstareal
  442
  Utbredelsesområde
  12

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten finnes trolig over store deler av landet.

Når det gjelder funnet i Akershus er dette fra Fet kommune hvor arten opptrer på toalettet hos Fetsund lenser i Fet, Akershus (Trude Starholm pers. medd.)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er utbredt over hele Europa (Fauna Europaea 2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Edderkopper.net -Forum 2011.
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Konstruert fastmark

Et av funnene er gjort innendørs i en betongkjeller i Stavanger (Edderkopper.net-Forum 2011).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)