NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Argyresthia fundella

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Arten er kjent fra 7 lokaliteter i Norge.

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

c Naturtypekolonisering

 • Beplantninger av edelgran, Abies.

Kriteriedokumentasjon

Dette er en art som etter 1980 har etablert seg i Norge i beplantninger med edelgran. Imidlertid gjør den lite av seg, og den vil neppe opptre slik at den vil bli oppfattet som "skadedyr".

Først observert i Norge
Lyngdal - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Kristiansand - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Mellomeuropeisk art.

Kom til Norge fra

Danmark og/eller Sør-Sverige.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering

Ikke vurdert som fremmedart i Lopez-Vaamonde et al. (2010)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall individer
  10
  Antall forekomster
  6
  Forekomstareal
  1996
  Utbredelsesområde
  20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Først påvist i Vest-Agder i Lyngdal og Kristiansand på edelgran. Har senere blitt påvist på lokaliteter med vertsplanten ulike steder ved Oslofjorden. Sannsynligvis finnes arten mange steder der den ennå ikke er funnet.

Arten følger vertsplanten, Abies, og vil derfor fortsatt finne livsvilkår i Norge der hvor dette treet vokser.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten følger edelgran (Abies spp.); detaljer ukjent.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L.O. (redaktører) 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae 192
  • Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S., De Prins, J., De Prins, W., Stanislav Gomboc, S., Ivinskis, P., Karsholt, O., Koutroumpas, A., Koutroumpa, F., Laštuvka, Z., Marabuto, E., Olivella, E., Przybylowicz, L., Roques, A., Ryrholm, N., Šefrová, H., Šima, P., Sims, I., Sinev, S., Skule, B., Tomov, R., Zilli, A. & Lees, D. 2010. Alien terrestrial arthropods of Europe. Lepidoptera. Chapter 11. 603-668
  • Bengtsson, B.Å. & Johansson, R. 2011. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Fastmarksskogsmark

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Vertsplante er edelgran (slekten Abies).

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100