NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tegenaria domestica

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er relativt vanlig i kjellere i Sør-Norge og utgjør ingen kjent risiko for norsk natur.

Først observert i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall individer
  65
  Antall forekomster
  38
  Forekomstareal
  63594
  Utbredelsesområde
  88

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er relativt vanlig innendørs i Sør-Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vidt utbredt i Europa (Fauna Europaea 2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • British Spiders 2011. Spider and Harvestman Recording Scheme website. The national recording schemes for spiders and harvestmen in Britain. http://srs.britishspiders.org.uk/
  • Fauna Europaea 2011. Fauna Europaea version 2.4. Web Service available online at http://www.faunaeur.org
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • hulhet i eik

 • hulhet i edle lauvtrær

 • Grotte

Arten er i tillegg til innendørs funnet i hule trær og i åpningen på grotter (British Spiders 2011).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med emballasje

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med importert produksjonsmateriell

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)