NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tegenaria atrica

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er relativt vanlig i kjellere i Sør-Norge og utgjør ingen kjent risiko for norsk natur.

Først observert i Norge
Stavanger: Engøy - 1977
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Nordland
  Antall individer
  52
  Antall forekomster
  45
  Forekomstareal
  185236
  Utbredelsesområde
  128

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er relativt vanlig innendørs i Sør-Norge med flere observasjoner på Artsobs. Den spres ved flytting av gjenstander hvor edderkoppen gjemmer seg.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vidt utbredt i Europa og relativt vanlig.

Naturtyper
 • Konstruert fastmark

(British Spiders 2011)

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med emballasje

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra bygg og anlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med importert produksjonsmateriell

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)