NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Drosophila melanogasterbananflue

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Klimatisk sett ligger forholdene til rette for at arten vil opprettholde levedyktige populasjoner over lang tid i Sør-Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

c Naturtypekolonisering

 • Konstruert fastmark og kulturmark, begge mindre enn 5%.

Kriteriedokumentasjon

Arten har ukjent opprinnelse, men er i dag utbredt over hele verden. I Norge antas bananfluen å forekomme i alle større byer og tettsteder i Sør-Norge. Larvene lever i moden og råtnende frukt og grønnsaker. Vi vet lite om arten i Norge opprettholder populasjoner i det fri, eller er avhengig av reintroduksjon via fruktlager etc. Uansett vurderes arten som vel etablert i Norge, men med liten økologisk effekt.

Først observert i Norge
Usikkert - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Kryptogen (Kosmopolitt med ukjent opprinnelse)

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Vurdert som fremmedart i Skuhrava et al. (2010)

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1900 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  1 - Mørketall: 1000
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 100
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  4 - Mørketall: 400

Fremtidig spredningsprognose

120000 km/år

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten antas i dag å forekomme i alle større byer og tettsteder i Sør-Norge, men vi vet i hvilken grad den opprettholder populasjoner i det fri, eller er avhengig av reintroduksjon via fruktlager etc.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Etter at arten omkring 1900 ble tatt i bruk som forskningsobjekt innen genetikk, har den hatt en ekspansiv spredning over store deler av verden. I Europa, inkl. våre naboland, er arten vidt utbredt og vanlig.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Baechli, G., Vilela, C. R., Escher, S. A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica 39: 1-362
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • matvarer og organisk avfall innendørs

 • grønnsak-kompost

 • Kulturmark

 • deponi for organisk avfall

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Larver av arten lever iulike typer av (over)moden/råtnende frukt og grønnsaker.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med frukt

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra forskning

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100