NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Drosophila repleta

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten har en tropisk/subtropisk opprinnelse, og er kun kjent å reprodusere innendørs i Norge. Ut fra hva man vet om arten, er sannsynligheten for etablering i Norsk natur svært liten.

Først observert i Norge
Oslo - 2002
Første observerte etablering i Norge
Oslo - 2002
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Sannsynligvis fra Sør-Amerika, men opprinnelse noe usikker.

Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

Inkludert i Norsk Svarteliste (2007) og som fremmedart i Skurhava et al. (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Sted
  Forekommer i de fleste større byer og tettsteder
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  Det foreligger ingen god dokumentasjon på artens forekomst i landet, men Folkehelseinstituttet kaller den vanlig over store deler av landet.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er knyttet til bygninger (toaletter, urinaler), og vil med stor sannsynlighet ikke kunne etablere seg i naturen.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har siden 1900 bredt seg over store deler av Europa, særlig i varmere områder.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Baechli, G., Vilela, C. R., Escher, S. A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica 39: 1-362
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Bioklimatiske soner

 • boreale og alpine områder

 • Boligutbyggingsområder

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • deponi for organisk avfall

Larvene utvikler seg i ulike gjærende væsker av vegetabilsk opprinnelse (ølskvetter, saft, o.l.), men i motsetning til andre fruktfluer, kan larvene til denne arten også utvikle seg i kloakk fra urinaler o.l. Arten synes helt å være knyttet til bygninger i Norge, men kan muligens etablere seg i naturen.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med emballasje

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  11 - 100