NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Drosophila hydei

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 20000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Beregnet ut fra 20 forekomster, hver med 1000 individer.

Forventet levetid konklusjon 3 år
Grunnlag for forventet levetid

Forutsetter at populasjoner kan overleve utendørs i lengere tid.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Beregnet på transportvei for evnt. infisert frukt.

Kriteriedokumentasjon

En domestisert kosmopolitt som i dag er vanlig over det meste av Europa, særlig i varmere områder i sør. Larvene lever hovedsakelig i moden og råtnende frukt, og er i hovedsak knyttet til mennesker. I Norge er arten kjent fra flere lokaliteter nord til Nordland, og forekommer primært innendørs. Arten har et stort spredningspotensiale, men det er uvisst om arten kan overleve utendørs i Norge. Arten er vurdert i kategorien potensiell høy risiko.

Først observert i Norge
Vet ikke
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

En domestisert kosmopolitt; varmekjær med en sannsynlig sørlig opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Vurdert som fremmedart i Europa i Skuhrava et al. (2010).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  Antall forekomster
  10 - Mørketall: 100

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er i hovedsak knyttet til mennesker og forekommer primært innendørs. Stort spredningspotensiale.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kosmopolitt; kjent i Europa (England) fra år 1900. I dager arten vanlig over det meste av Europa, særlig i varmere områder i sør.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Baechli, G., Vilela, C. R., Escher, S. A. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica 39: 1-362
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • tofrøbladete på varme steder

 • boreale og alpine områder

 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • Landbruksbebyggelsesområder

 • Transportutbyggingsområder

 • deponi for organisk avfall

Larvene lever hovedsakelig i moden og råtnende frukt.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100