NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Liriomyza trifoliifloridaminérflue

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Basert på risikovurdering utført av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet. Arten forventes ikke å kunne overvintre utenfor veksthus i Norge.

Først observert i Norge
Ukjent - 1970-1979
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Intruduksjoner har forekommet med plantemateriale fra Nederland, Kanariøyene og Sri Lanka.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

PRA for arten ble publisert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet i 2010: http://www.vkm.no/dav/070ad8c147.pdf

Arten ble vurdert til kategori "ukjent risiko" på Norsk Svarteliste 2007. Arten er også risikovuredrt for europeiske forhold i DAISIE og NOBANIS.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
0,2 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Forventes ikke å kunne etablere seg på friland i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Andersen, Arild, Hofsvang, Trond 2010.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Grøntområder og idrettsanlegg

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler