NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Liriomyza huidobrensissøramerikansk minérflue

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Grunnlaget for forventet levetid er basert på R-script.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Antagelse.

c Naturtypekolonisering

 • Konstruert fastmark.

Kriteriedokumentasjon

Basert på risikovurdering utført av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet. Arten forventes ikke å kunne overvintre utenfor veksthus i Norge.

Først observert i Norge
Rogaland - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Arten har sin opprinnelse i Sør- og Mellom-Amerika.

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Mest sannsynlig er arten kommet til Norge via import av planter fra Europa.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge
 • Er risikovurdert i Utlandet

PRA for arten er publisert av VKM: http://www.vkm.no/dav/89df414b97.pdf

Arten er vurdert til kategori "ukjent risiko" i Norsk Svarteliste 2007. Arten er også risikovurdert i en rekke andre europeiske land og i DAISIE og NOBANIS.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
0,05 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall individer
  100 - Mørketall: 100
  Antall forekomster
  35 - Mørketall: 10
  Forekomstareal
  10000 - Mørketall: 5
  Utbredelsesområde
  140 - Mørketall: 10

Fremtidig spredningsprognose

50000 km/år

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Andersen, Arild, Hofsvang, Trond 2010. Pest risk assessment of the South American Leafminer Liriomyza huidobrensis in Norway. Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, 09/904-3 final, ISBN 978-82-8082-399-1 (Electronic edition). pp. 46, VKM, Oslo, Norway.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Levende planter på land

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig