NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Megaselia scalaris

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ikke påvist i Norge.

Forventet levetid konklusjon 1 år
Grunnlag for forventet levetid

Det er forventet at arten vil a problemer med å etablere levedyktige bestander i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Siden arten trolig vil ha store problemer med å etablere seg i Norge, vil spredningspotensialet være tilsvarende lavt.

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Megaselia scalaris har sin opprinnelse i de tropiske og subtropiske områdene i verden. Siden det norske klimaet er relativt kaldt, vil arten trolig ha større problemer med å etablere seg her enn lenger sør i Europa. Megaselia scalaris er vurdert i kategori "ingen kjent risikio".

Naturlig opprinnelse
 • Afrika
 • Amerika Sør og Mellom
 • Asia

Megaselia scalaris har sin opprinnelse i de tropiske og subtropiske områdene i verden.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Megaselia scalaris er vurdert til kategori "fremmed art for Europa" i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten har ikke blitt påvist i Norge per i dag.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Europa ble den for første gang påvist i Spania i 1994. Siden har den spredt seg bl.a. til land som Belgia, Bulgaria, Sveits, Tyskland, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italia, Nederland og øyer som Madeira og Kanariøyene.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Disney, R.H.L. 2008. Natural History of the Scittle Fly, Megaselia scalaris. Annual Review of Entomology. 53: 39-60
  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Dødt plantemateriale

  Fremtidig

 • Dødt animalsk materiale

  Fremtidig

 • Konstruert fastmark

  Fremtidig

 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

Megaselia scalaris opptrer i en rekke forskjellige habitater, fra urbane områder til tropiske regnskoger. Larvene til Megaselia scalaris kan være predator, parasitt eller parasittoid.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

 • Utilsiktet spredning - Fra forskning