NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Culex pipiensliten husmygg

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2i

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 2   Kan føre til en økt prevalens av stedegne parasitter i eksisterende stedegne verter

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Tallet er basert på et minimusanslag av populasjonene som utgjør en plage for mennesker. Tallet er meget usikkert.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 10
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Tallet er basert på et anslag for spredningshastigheten til arten.

c Naturtypekolonisering

 • Arten er antatt å koloniserte forrurensede vann ansamlinger, som f.eks. kloakkanlegg, fuktige kjellere o.l.

Økologisk effekt

i Vert for parasitter eller patogener

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Stikkemygg (Culicidae) er blodsugende insekter som kan være til stor plage for dyr og mennesker. Dette gjelder arter i slekten Culex også, ikke minst Culex pipiens. C. pipiens er verdens vanligste stikkemygg, og den finnes over hele Verden, med unntak av Antarktis. I Norge er arten utbredt til Trøndelag. Den stikker først og fremst fugler, men kan også stikke mennesker. Arter i slekten Culex foretrekker vann forurenset med organisk materiale. Dette er gunstig for utvikling av larvene. Således vil de vokse godt i f.eks. septiktanker. Selekterte stammer (Culex pipiens molestus) forekommer bl.a. i Oslo og Kristiansand. Disse har formert seg innendørs i T-banene, heissjakt, kloakknett og kjeller i sykehjem. Culex pipiens molestus er bærer av en rekke sjukdommer, som f.eks. japansk encefalit, Hjernehinnebetennelse (Meningitt) og Elveblest (urticaria), og er i nyere tid påvist i bl.a. Oslo og Kristiansand. Det er antatt at Culex pipiens molestus har stor sjanse for videre spredning i Norge, men den har forholdsvis liten effekt på naturtyper og stedegne arter. Arten er riskikovurdert i kategorien "høg risiko".

Først observert i Norge
Oslo - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Trolig samme sted. - Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Arten er den stikkemyggen som har størst utbredelse i Verden. Den finnes over alt, med unntak av Antarktis.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Arten er oppgitt som fremmedart i Norge på Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas et al. 2007).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Aust-Agder
  Antall individer
  9
  Antall forekomster
  2
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  8

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Culex pipiens er meget vanlig nordover til Trøndelag. Selekterte stammer som stikker folk forekommer bl.a. i Oslo og Kristiansand. Disse har formert seg innendørs i T-banene, heissjakt, kloakknett og kjeller i sykehjem.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Culex pipiens er den mest utbredte stikkemyggen i verden. Den finnes på alle kontinenter, unntatt Antarktis, og er bærer av en rekke sykdommer.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Natvig, L.R. 1948. Contributions to the knowledge of the Danish and fennoscandian mosquitoes. Culicini. Norsk Entomologisk Tidsskrift Supplement 1: 1-609
  • Siebke, H. 1877. Enumeratio Insectorum Norvegicorum, Fasciculum IV. Broegger, Oslo.
 2. URI

  • Stikkmygg (Folhehelseinstituttet)
Naturtyper
 • Våtmarkssystemer

 • Ferskvannssystemer

 • Bløtbunn i ferskvann

 • Dødt organisk materiale i ferskvann

 • Frie vannmasser i ferskvann

Arter i slekten Culex foretrekker vann forurenset med organisk materiale. Dette er gunstig for utvikling av larvene. Således vil de vokse godt i f.eks. septiktanker.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra kunstige dammer