NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Monarthropalpus flavus

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ikke registrert i Norge.

Forventet levetid konklusjon 1 år
Grunnlag for forventet levetid

Det er antatt at arten vil ha utfordringer med å etablere levedyktige populasjoner i Norge.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten spres raskt med transport av plantemateriale.

c Naturtypekolonisering

 • Konstruert fastmark.

Kriteriedokumentasjon

Monarthropalpus flavus har sin naturlige utbredelse i Asia og Sør-Europa (Middelhavsområdet). Det er antatt at arten vil ha utfordringer med å etablere levedyktige populasjoner i Norge. Arten er registrert på Buxus sempervirens. Monarthropalpus flavus vurderes i kategori "ingen kjent risiko".

Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som fremmed art i Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke registrert fra Norge, men den vil trolig kunne etablere seg her.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

  Fremtidig

 • Grøntområder og idrettsanlegg

  Fremtidig

 • park

  Fremtidig

 • kirkegård

  Fremtidig

 • Levende planter på land

  Fremtidig

 • tofrøbladete

  Fremtidig

Arten er registrert på Buxus sempervirens.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100