NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dasineura malieplebladgallmygg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

Det ble ikke gjort nye funn i 1993 etter en utryddelsesaksjon av populasjonen i Gvarv Telemark som ble etablert i 1991 i en enkelt eplehage. Ny funn i samme eplehage ble gjort i 1999. Arten ble påvist i området fram til 2003.

I Ullensvang Hardanger ble arten påvist i 1992. Fra 1992 til 2000 spredte arten seg i eplehager ca. 600-1000 m både sørover og nordover langs fjorden. I Ullensvang pågikk det også en utryddelsesaksjon med bl.a. bruk av kjemsike plantevernmidler i perioden 1992-2004.

Populasjonen i Ullensvang ble reduert med ca. 85 % i perioden 1996-1999.

Ny informasjon om dagnes utbredelse og populasjon foreligger ikke.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Basert på en sluttrapport om utrydding av eplebladgallmyggen i eplehager på Vestlandet.Arten vil trolig i de kommende årene få et litt større,men begrenset utbredelsesområde på Vestlandet

Først observert i Norge
Gvarv Telemark - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Gvarv Telemark - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Kom trolig fra Sør-Tyrol (Italia)

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Hesjedal, K. 2000. Pest Risk Assessment (PRA) for Norway for Apple Leaf Midge, Dasineura mali (Kieffer) (Cecidomyiidae). Planteforsk Plantevernet, 8 pp.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1991 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  • Hordaland
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  0

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Mulighet for ytterligere spredning på Vestlandet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Jaastad, Gunnhild, Hesjedal, Kåre & Edland, Torgeir 2004. Sluttrapport frå prosjektet "Utrydding av eplebladgallmygg (Dasineura mali) i Ullensvang og Gvarv". Grønn kunnskap e 8 (107): 1-3
Naturtyper
 • Kulturmark

Frukthager

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)