NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Contarinia pyrivorapæregallmygg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Åker og kunstmarkseng.

Kriteriedokumentasjon

Pæregallmygg, Contarinia pyrivora, har sin naturlige opprinnelse i Nord-Amerika. Arten lever kun på pære. Den var tidligere vanlig i hele Sør-Norge, men er i dag vanligst i Ryfylke. Det er antatt at arten har moderat sjanse for videre spredning i Norge. Arten vurderes i kategori "lav risiko".

Først observert i Norge
Øst- og Sørlandet - 1900-1949
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som fremmed art i Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
0,5 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten var tidligere utbredt i lavlandet i hele Sør-Norge. Den er nå mest vanlig i Ryfylke.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • tofrøbladete

Arten lever kun på pære.

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Ca. årlig
  Abundans
  2 - 10