NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Contarinia pisiertegallmygg

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 100000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Vi har ikke et godt nok datagrunnlag til å gjøre et tilfredsstillende anslag for populasjonsstørrelsen.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har lav spredningshastighet fordi de voksne individene har en begrenset bevegelsesmulighet. Arten spres ikke gjennom transport av næringsplanten.

c Naturtypekolonisering

 • Åker og kunstmarkseng.

Kriteriedokumentasjon

Contarina pisi, ertegallmygg, har sin naturlige opprinnelse i Vest-Asia. Arten lever inne i blomsterknoppene til Pisum sativum og Pisum arvense. Ertegallmyggen er utbredt på Sørlandet og på den sørlige delen av Østlandet. Det er antatt at arten har moderat sjanse for videre spredning i Norge. Det er imidlertid ikke noen kjent økologisk effekt forbundet med denne arten. Ertegallmygg vurderes i kategori "lav risiko".

Først observert i Norge
Sørlandet - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Asia

Opprinnelse i Vest-Asia.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Arten står på Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas 2007). Den er vurdert som fremmed art i Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
0,5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  0

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ertegallmyggen er utbredt på Sørlandet og på den sørlige delen av Østlandet.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
  • Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken; Å. (red.) 2007. Norsk svarteliste 2007 - Økologiske risikovurderinger av fremmede arter 152
  • Gagné, R.J. 2010. Update for a Catalog of the Cecidomyiidae of the World.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • fulldyrket åker og kunstmarkseng

 • Levende planter på land

 • tofrøbladete

Arten lever inne i blomsterknoppene til Pisum sativum og Pisum arvense.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)